nomi: Адашдик avtor: Шухрат Юлдашев slug: shuxrat-yuldashev-adashdik
nomi: Одам avtor: YaYo, ШерАмиго slug: yayo-sheramigo-odam
nomi: Ваъдалари ёлгон экан avtor: Шароф Мукимов slug: sharof-mukimov-va-dalari-yolgon-ekan
nomi: Мажнунтол avtor: Хусниддин Абдулхакимов slug: xusniddin-abdulxakimov-majnuntol
nomi: Лайли avtor: Рузимбой Яхшимуратов slug: ruzimboy-yaxshimuratov-layli
nomi: Кетди avtor: Мухаммадкарим slug: muxammadkarim-ketdi
nomi: Онаизорим avtor: Нодирбек Холбоев slug: nodirbek-xolboev-onaizorim
nomi: Бевафо avtor: Улугбек Мансуров, Ислом slug: ulugbek-mansurov-islom-bevafo
nomi: Юрагим avtor: Дилдора Кунузокова slug: dildora-kunuzokova-yuragim
nomi: Жоним avtor: Шохсанам slug: shoxsanam-jonim
nomi: Кайлардасан avtor: Дилсуз slug: dilsuz-kaylardasan
nomi: 90-60 avtor: Жаноб Расул slug: janob-rasul-90-60